//
INTREBARI SI RASPUNSURI

1 . Care sunt aspectele pe care mediatorul trebuie sa le cunoasca legat de plangerea prealabila ?

ASPECTE JURIDICE PRIVIND PLÂNGEREA PREALABILĂ

                                                                                   Mediator Ana Bălan

                                                                                    Colegiul Mediatorilor

 Conținut și termen de introducere[1]

Plângerea prealabilă este actul procesual prin care persoana vătămată printr-o infracţiune îşi manifestă voinţa de a fi tras la răspundere făptuitorul, act fără de care nu poate interveni aplicarea legii penale şi, ca urmare, nu poate începe şi nici continua urmărirea penală[2].

Plângerea prealabilă poate fi formulată numai de partea vătămată, personal, prin mandatar cu procură specială, sau prin reprezentant legal dacă este lipsită de capacitate de exerciţiu.

În cazul persoanei cu capacitate de exerciţiu restrânsă (minor între 14-16 ani) plângerea se formulează de persoana vătămată personal cu aprobarea reprezentantului legal; aceasta presupune o declaraţie expresă a reprezentantului legal sau semnarea plângerii alături de persoana vătămată.

Plângerea trebuie să cuprindă descrierea faptei, indicarea autorului, arătarea mijloacelor de probă, indicarea adresei părţilor şi a martorilor, precizarea dacă persoana vătămată se constituie parte civilă şi, atunci când este cazul, indicarea persoanei responsabile civilmente.

În cazul infracţiunilor pentru care legea prevede că este necesară o plângere prealabilă, aceasta trebuie să fie introdusă în termen de 2 luni din ziua în care persoana vătămată a ştiut cine este făptuitorul.

Când persoana vătămată este un minor sau un incapabil, termenul de 2 luni curge de la data când persoana îndreptăţită a reclama a ştiut cine este făptuitorul.

Plângerea prealabilă se adresează organului de cercetare penală sau procurorului, potrivit legii.

Retragerea plângerii prealabile este prevăzută în Codul penal, partea general, cap. III, titlul VII, art. 131, alin. 2 ca una dintre cauzele de înlăturare a răspunderii penale.

Conform legii, în cazul infracţiunilor pentru care punerea în mişcare a acţiunii penale este condiţionată de introducerea unei plângeri prealabile de către persoana vătămată, retragerea acesteia are ca efect înlăturarea răspunderii penale.

Retragerea plângerii penale  trebuie să aibă loc înainte de a se fi pronunţat în cauză o hotărâre judecătorească  definitivă, să fie făcută prin voinţa expresă a persoanei vătămate sau a reprezentantului ei legal, să fie totală şi necondiţionată (să vizeze atât latura penală, cât şi latura civilă a cauzei).

Pe plan procesual penal, retragerea plângerii prealabile constituie o cauză de împiedicare a punerii în mişcare sau a executării acţiunii penale. Are ca efect încetarea urmăririi penale în cursul urmăririi penale şi încetarea procesului penal în cursul judecăţii.

Retragerea plângerii prealabile poate avea loc la cererea părţii vătămate, care se adresează organelor judiciare.

Cererea de retragere a plângerii prealabile va cuprinde date cu privire la solicitant, calitatea acestuia în dosarul penal, date cu privire la învinuit, menţiunea expresă că îşi retrage plângerea în temeiul legii, data depunerii şi semnătura.

Retragerea plângerii prealabile este un drept personal ce apartine numai părţii vătămate, el nefiind transmisibil. Avocatul, pentru a putea retrage valabil plângerea, trebuie să aibă procură special în acest sens[3]

 

 

ÎMPĂCAREA PĂRȚILOR

Conform art.132 alin.1 Cod penal, împăcarea părţilor în cazurile prevăzute de lege înlătură răspunderea penală şi stinge şi acţiunea civilă.

Ea constă în înțelegerea făcută între persoana vătămată sau reprezentantul acesteia și făptuitor pentru a pune capăt conflictului determinat de săvârșirea infracțiunii și de a renunța la realizarea procesului penal.

Pentru a avea efecte juridice, împăcarea trebuie sa fie personală, totală, necondiționată și definitivă, condiții ce trebuie îndeplinite în mod cumulativ. Ea are drept consecință și stingerea acțiunii civile[4].

Împăcarea produce efectele menționate numai daca a intervenit până la rămânerea definitivă a hotărârii judecatorești.

Pentru persoanele lipsite de capacitate de exercițiu, împăcarea se face numai de reprezentanții lor legali, iar cei cu capacitate de exercițiu restrânsă se pot împăca cu încuviințarea persoanelor prevăzute în lege.

Împăcarea produce efecte și în situația în care acțiunea a fost pusă în mișcare din oficiu.

Împăcarea părților poate avea loc atât în fața organelor de urmărire penală, cât și a instanței de judecată și se poate realiza în raport cu oricare dintre inculpați, în situația în care partea vătămată s-a plâns împotriva mai multor persoane.

Împăcarea înlătură răspunderea penală numai în cazurile prevăzute de lege. Ea este materializată într-un act procedural (declarație, proces-verbal – când are loc în fața organelor de urmărire penală și încheiere când se produce în fața instanței de judecată).

Împăcarea (iertarea) este personală și nu poate trece asupra succesorilor, ea operează in personam și are efect numai față de persoana cu care partea vătămată s-a împăcat.

Sub acest aspect procesual penal, împăcarea are drept consecință încetarea urmăririi penale, în faza urmăririi penale sau încetarea procesului penal, în faza judecății.

Cererea de împăcare a părților va cuprinde date cu privire la părți (parte vătămată, învinuit) obiectul, motivele în fapt și drept ale cererii, mențiunea expresă că părțile s-au împăcat, data depunerii și semnătura.

Spre deosebire de cazul plângerii prealabile, unde retragerea operează in rem şi produce efecte faţă de toţi participanţii, împăcarea operează in personam, înlăturând răspunderea penală numai cu privire la inculpatul cu care persoana vătămată s-a împăcat.


[1] Codul penal, art.283-284.

[2] G. Teodoru, Tratat de drept procesual penal, ediţia a II-a, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008, p.585.

[3] http://www.euroavocatura.ro

[4] M.Udroiu, Procedură penală. Parte generală. Parte specială, Ediţia a 2-a, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2011, p.50.

Reclame

Discuție

Niciun comentariu până acum.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Sprijiniti MEDIEREA in Romania

Reclame
%d blogeri au apreciat asta: